CV

 

 

Bo Netterstrøm

Bo Netterstrøm er uddannet speciallæge i arbejdsmedicin/samfundsmedicin og har i mange år fungeret som overlæge ved Arbejdsmedicinsk Klinik på Hillerød Sygehus, senere Bispebjerg Hospital. I kraft af mange års erfaring fra arbejde med arbejdsmedicin som special- og overlæge på Arbejdsmedicinske klinikker, samt som arbejdslæge i Arbejdstilsynet, har Bo en meget bred ekspertviden indenfor arbejdsmedicinen. Bo har også stort solidt kendskab til de forskellige arbejdsmedicinske problemstillinger og forebyggelse i de forskellige brancher.

Bo er yderligere kendt for sit mangeårige arbejde med stressområdet. På stressområdet har Bo arbejdet med undersøgelser og forebyggende arbejde i konkrete sager samt undervisning. Han er også forfatter til bøger om stres og forebyggelse af stress.

Curriculum Vitae for Bo Netterstrøm

1975 januar1981

1986

1986 – 2004

1985 – 1988

1988 – 1992

1992 – 2012

2012 –

Lægevidenskabelig embedseksamen, Københavns UniversitetLicentiatgrad i medicin

Speciallægeanerkendelse i arbejdsmedicin/samfundsmedicin

Arbejdslæge ved Arbejdstilsynet i Hillerød

Reservelæge ved Arbejdsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet

1. Reservelæge ved Arbejdsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet

Overlæge ved Arbejdsmedicinsk Klinik på Hillerød Sygehus, senere Bispebjerg Hospital

Selvstændig

1985 – 19901988 – 2010

1991 – 1993

1992 – 1993

1993 – 2004

1993

1994 – 1998

1999 – 2000

2001

2001 –

2002 –

2008

Konsulent for Arbejdstilsynets arbejdsskaderegisterKonsulent i lægelige spørgsmål ved Royal Copenhagen

Arbejdstilsynets repræsentant i Arbejdsskadestyrelsens Erhvervssygdomsudvalg

Ekstern lektor ved Institut for Social medicin ved Københavns Universitet

Sundhedsstyrelsens repræsentant i Arbejdsskadestyrelsens Erhvervssygdomsudvalg

Medicinsk doktorgrad ved det sundhedsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet

Formand for dansk selskab for Arbejds- og Miljømedicin

Sundhedsstyrelsens repræsentant i Arbejdsmiljøklagenævnet

Chairman of ICOH Symposium on Epidemiology in Occupational Health, Copenhagen

Member of Editional Board in International Journal of Behavioral Medicine

Konsulent i Hjerteforeningen vedrørende stress

Medstifter af Stresscentret Kalmia i Gentofte

20-02-2014